logotyp

Informace k zápisu do MŠ

ZÁPIS DO MŠ

 

 Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

 

   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

 Situace vyžaduje:

   Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

2. Příjem Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole

    Ostrovec proběhne 12. 5. 2020 od 8.00 hodin do 14. 00 hodin

 

Podání žádosti

1. do datové schránky školy

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

3. poštou

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné se telefonicky nebo mailem domluvit s ředitelkou školy, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

 

 

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ, ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzděláváníŽádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

NÁSTĚNKA

Vážení rodiče,
provoz mateřské školy zahajujeme 1. června 2020.

PRAVIDLA PROVOZU JSOU ZVEŘEJNĚNA NA WEBOVÉ NÁSTĚNCE.
Domů mš Ostrovec

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign